Agenda

De eerstvolgende cursussen
"Snel leren = leuk leren’’
starten op ma. 5 november 2018 van 19.00 uur tot 20.00 uur in Terneuzen

en op wo. 7 november 2018 van 19.30 uur tot 20.30 uur in Groede.

 
De eerstvolgende cursussen
OP WEG NAAR ‘’Snel leren = leuk leren"

starten op wo. 7 november 2018 van 15.30 uur tot 16.30 uur in Terneuzen

en op wo. 9 januari 2019 van 19.30 uur tot 20.30 uur in Groede.


NIEUW!

* Workshop voor ouders ''Het obstakel dat huiswerk heet'': vanaf ma. 25 juni 2018.

* Workshop Snellezen en mindmappen''Snellezen en Mindmappen'' voor volwassenen: vanaf ma. 2 juli 2018.

* Sociale vaardigheidstraining ''De Coole Kikker'': vanaf wo. 9 mei 2018.


Remedial Teaching Colsen
Manuel Colsen M SEN 

p/a Zeeland Kliniek
Verl. van Steenbergenlaan 29 4537 BB Terneuzen

rtcolsen@zeelandkliniek.nl www.rtcolsen.nl www.zeelandkliniek.nl

M.M.M. Colsen 
K.v.K.: 6418 8299

Cursussen

Een cursus volgen?


Aanmelden Nieuwsbrief
Werkwijze

Stap 1: Aanmelding/intakgesprek
De aanmelding kan telefonisch of per e-mail plaatsvinden. Het intakegesprek vindt plaats in de praktijk en is bedoeld ter kennismaking. Tijdens dit gesprek worden de hulpvraag/hulpvragen en de wensen besproken. Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend.

Stap 2: Onderzoek
Na het intakegesprek volgt er, indien nodig, een pedagogisch didactisch onderzoek, waarbij het niveau, de onderwijsbehoeften en de leerstijl(en) van het kind in kaart worden gebracht. Dit kan nodig zijn, om de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op het leerproces.

Stap 3: Handelingsplan
In het handelingsplan wordt het plan van aanpak uitvoerig besproken. De onderwijs-behoeften staan hierbij centraal. Tevens worden de sterke kanten van het kind ingezet, om zo aan het probleemgebied of de probleemgebieden te werken. Stap 4: Begeleiding
Een begeleidingsmoment is veelal 45 minuten per week. Het totale begeleidingstraject is per kind verschillend (afhankelijk van de hulpvraag/ hulpvragen en de problematiek). Gedurende de begeleidingsmomenten wordt er gestructureerd en methodisch volgens het handelingsplan gewerkt om de opgestelde doelen te bereiken. Soms kan het ook nodig zijn, dat er thuis extra geoefend wordt.

Stap 5: Evaluatie en advies
Na een bepaalde periode wordt er (opnieuw) getoetst, om te kijken of de gestelde doelen bereikt zijn. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt vervolgens met ouders en eventueel met school besproken. Hierna kan de begeleiding afgesloten worden, maar er kan ook besloten worden om het aantal begeleidingsmomenten uit te breiden.


Tarieven
De tarieven zijn volgens de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).