Cursus Werkwoordspelling

Tijdens de cursus krijg je meer grip op de werkwoordspelling. Deze cursus is bestemd voor leerlingen die het Nederlands wel goed beheersen, maar moeite hebben met het vervoegen van de werkwoorden.

Voor leerlingen van groep 7 en 8.
5 bijeenkomsten van 1 uur.

Kosten: € 155,00 (incl. lesmaterialen).

Inschrijven voor de cursussen
Inschrijven voor de cursussen kan per telefoon (06-2339 8396) of via email of het inschrijvingsformulier op de pagina “Cursussen”.

De volgende vragen worden tijdens de cursus beantwoord:

  • Is het werkwoord een persoonsvorm?
  • In welke tijd staat de zin?
  • Is het enkelvoud of meervoud?
  • Is het een voltooid deelwoord?
  • Welke spellingregel hoort erbij?
  • Wat is de juiste spelling van het werkwoord?