Cursus Breuken

Tijdens de cursus krijg je meer grip op het rekenen met breuken. Deze cursus is bestemd voor leerlingen die moeite hebben met het rekenen met breuken.

Voor de bovenbouw van de basisschool.
De cursus wordt gegeven in groepen van 2 tot 5 leerlingen in 4 lessen van 1 uur.

Kosten: € 130,00 (incl. alle lesmaterialen).

Inschrijven voor de cursussen
Inschrijven voor de cursussen kan per telefoon (06-2339 8396) of via email of het inschrijvingsformulier op de pagina “Cursussen”.

De volgende begrippen/vaardigheden komen aan de orde:

  • Verdelen in gelijke stukken (bv. taarten) en dit benoemen.
  • De teller, de noemer en de breukstreep.
  • Grote, kleine en even grote breuken.
  • Optellen en aftrekken met breuken.