Cursus Actief Leren Leren

Tijdens de cursus ”Actief leren leren” leer je werken en leren vanuit jouw eigen kwaliteiten en vaardigheden. Dit heb je nodig om actief en succesvol te kunnen leren. Je leert om te reflecteren op je eigen leerhouding en je leergedrag. Tevens ontdek je welke invloed jouw mindset en motivatie op jouw leerresultaten hebben. Je leert ook focussen op hetgeen waar je invloed op hebt en je gaat met behulp van jouw eigen ideale leermix jouw persoonlijk leerplan samenstellen.

De cursus bestaat uit de volgende twee hoofdthema’s: leerhouding en leergedrag.

Leerhouding:

 • Zelfinzicht a.d.h.v. kwaliteiten, vaardigheden, talenten en competenties.
 • De vier scenario’s van mindset versus motivatie.
 • Reflecteren op eigen leerhouding en leergedrag m.b.v. het STARR-model.
 • Doelen stellen m.b.v. de SWOT-analyse.
 • Cirkel van invloed en betrokkenheid.
 • Leren van fouten en successen.
 • De ideale leermix.
 • Het persoonlijk leerplan.

Leergedrag:

 • Executieve functies – leerstrategieën – studievaardigheden.
 • Taxonomie van Bloom.
 • Aantekeningen maken.
 • Samenvatten algemeen.
 • Cornel-schema, tekstschema, conceptmap, woordweb, mindmap, stroomschema, tijdlijn, infographic.
 • Overhoren m.b.v. de kubustest.
 • Toetsweek voorbereiden en evalueren.
 • Profielwerkstuk.

De cursus is geschikt voor scholieren vanaf 3 havo t/m 6 gymnasium en voor studenten MBO, HBO en universiteit.
De cursus wordt gegeven in groepen van 2 tot 5 scholieren of studenten in 6 lessen van 1 uur.

Kosten: € 295,00 (incl. lesmaterialen).
“Actief leren leren’ is ontwikkeld door Annemieke Groeneveld van Studielift uit Noordwijk.

Inschrijven voor de cursussen
Inschrijven voor de cursussen kan per telefoon (06-2339 8396) of via email of het inschrijvingsformulier op de pagina “Cursussen”.