Wat is remedial teaching?

Remedial Teaching Colsen

RT Colsen is een jonge en dynamische praktijk op het gebied van Remedial Teaching. Na het behalen van mijn PABO-diploma aan de Hogeschool Zeeland te Vlissingen in 2000 ben ik me verder gaan specialiseren in de leerlingenzorg. Vanuit die motivatie heb ik in 2008 het diploma Master Special Educational Needs aan het Seminarium voor Orthopedagogiek in Vlissingen behaald. Na ruim 15 jaar kennis en ervaring te hebben opgedaan in het basisonderwijs heb ik besloten tot het oprichten van RT Colsen.

Gedurende mijn loopbaan als groepsleerkracht, remedial teacher en intern begeleider heb ik ervaren dat kinderen met leerproblemen veelal begeleiding op maat krijgen binnen het lesprogramma.

Mede door bezuinigingen in het onderwijs is er een groeiende behoefte aan extra particuliere begeleiding.
RT Colsen voorziet in deze behoefte.

Medio 2018 heb ik aan het Seminarium voor Orthopedagogiek in Vlissingen mijn tweede Masterdiploma behaald: Master of Education (Educational Needs), met als specialisatie ‘rekenen’.

Manuel Colsen

Manuel Colsen

Wat is remedial teaching?
Remedial Teaching (RT) is individuele (maatwerk)begeleiding voor kinderen die een leerprobleem of een leerstoornis hebben.
De remedial teacher werkt vanuit de onderwijsbehoeften en de leerstijl(en) van het kind. Hij is tevens deskundig in het onderzoeken en behandelen van de leerproblemen en/of de leerachterstanden. Het kind en zijn omgeving (ouders, school, enz.) staan hierbij centraal. Remedial teaching op maat is dan het uitgangspunt. Het uiteindelijke doel is om de leerproblemen en/of de leerachterstanden te verminderen of op te heffen. Plezier in leren is belangrijk!

Huiswerkbegeleiding
Leerlingen van de middelbare school begeleiden met hun huiswerk behoort ook tot de mogelijkheden. De middelbare school vraagt vaardigheden van leerlingen, zoals huiswerk maken, leren voor toetsen, plannen en vooruitdenken. RT Colsen kan hierbij helpen.

Nederlands als tweede taal (NT2)
Kinderen / Leerlingen die het Nederlands als tweede taal (nog) onvoldoende beheersen kunnen van RT Colsen extra begeleiding krijgen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Niet alleen de ouders kunnen hun kind aanmelden voor een intakegesprek, maar ook scholen kunnen RT Colsen benaderen.